Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1606

De geïnterviewde groeide op in Indië en zat bij de Japanse inval in Bandoeng bij de artillerie. Hij werd krijgsgevangene gemaakt en kwam in verschillende kampen en werd veel ziek. Na de bevrijding werkte de geïnterviewde voor de NEFIS en voor de Inlichtingendienst en uiteindelijk als bestuursambtenaar te West-Java.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xem-9wqk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cwhe-p0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51393
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Palembang; Java; Makassar; Soerabaja; Malang; Batavia; Bali; West-Java