Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 01

De geïnterviewde (Amsterdam, 1931) wordt op 20 juni 1943 opgepakt en samen met haar ouders naar kamp Westerbork gestuurd. Van daaruit wordt het gezin op 18 januari 1944 (transport XXIV/2) gedeporteerd naar Theresienstadt. Vader, moeder en dochter blijven in Theresienstadt, omdat de vader van de geïnterviewde door de nazi’s wordt geëxploiteerd als restaurator en kunstschilder. De geïnterviewde heeft zeer levendige herinneringen aan haar verblijf in Theresienstadt (met name aan haar teken- en cultuurlessen), de bevrijding door de Russen, de repatriëring en 'de ontvangst' in Nederland.

  • Het interview concentreert zich op het verblijf in Theresienstadt, maar ook het verblijf in kamp Westerbork komt aan de orde. Daarnaast wordt gesproken over 'de ontvangst' in Nederland en de naoorlogse periode in Nederland (oa teruggave geroofde kunst).
Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cy-rjqy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qkx-0rp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41864
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project); Joost de Wert (camera); Anne Kempers, studente RU (transcriptie); Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam; Westerbork; Theresienstadt; Amsterdam