Abundance, density and biomass of Copepoda Harpacticoida on brown algae of the genus Cystoseira sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982

Counts, density and biomass of copepod Harpacticoida found on <i>Cystoseira sp.</i> sampled at Calvi Bay (Corsica) between 02 and 10 September 1982. The data were digitized by VLIZ from the original report: Heip, C.H.R.; Willems, K.; Van hauwermeiren, G. (1983). Een systematisch-ecologische studie van Copepoda Harpacticoida levend op bruinwieren van het genus Cystoseira in de Baai van Calvi (Corsica), in: FKFO Project 2.9007.82. Systematiek en ecologie van mariene organismen: verslag over het tweede werkingsjaar 1983. pp. 43-58.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~012166f483f-a86b-400b-b006-207f7de838c9
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/166f483f-a86b-400b-b006-207f7de838c9
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Flanders Marine Institute (VLIZ); Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie Onderzoeksgroep Mariene Biologie; Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie
Publication Year 2023
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (8.727W, 42.585S, 8.727E, 42.585N)
Temporal Coverage Begin 1982-09-02T00:00:00Z
Temporal Coverage End 1982-09-10T00:00:00Z