Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesi?, interview 1284

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1284.1 en 1284.2.

De geïnterviewde groeide op in Nederland. Na de bevrijding in Nederland meldde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij werd opgeleid tot officier. In 1947 vertrok hij met de 7-december divisie naar Indi?. Hij zat bij het het eerste verkenningsregiment. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de politionele acties en confrontaties met de TNI. Na de Renville overeenkomst had de geïnterviewde voornamelijk te maken met de bestrijding van bendes in West-Java. Hij verteld over uitputtende patrouilles tegen verschillende bendes. Half januari 1949 deed hij mee aan de actie Laagvlakte, waarbij tot zijn verbijstering een 160-tal Indonesiërs werd vermoord. Voordat de geïnterviewde in begin 1950 naar Nederland terugkeerde nam hij nog deel aan de herscholing van een nieuw gearriveerd eskadron bij Bandoeng, en was hij getuige van de resultaten van de verovering van deze stad door Westerling op de TNI.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27q-5gv9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-eyag-6h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53955
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesi? (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesi?; Oost-Java; Buitenzorg; Tjileboet; Soekaboemi; Bandoeng; Batavia; Tjiandjoer; Tjibaroesa; Indramajoe; Pengalengan; Poerwokerto; Pandeglang