Veteranen Instituut, IPNV, interview 1395

In dit tweede gesprek vertelt deze man waarom hij terugkwam bij defensie in 2005. Hij werd toen tot Luchtmobiel infanterist en hospik opgeleid en ging met zijn eenheid in de opwerking voor uitzending naar Afghanistan, in het kader van TFU 2. In het inzetgebied voerde hij patrouilletaken als beveiliger en hospik uit. In een levendige en open stijl vertelt hij over het leven in zijn hechte compagnie in de woestijn, over de gevechtsacties die hij meemaakte, over de impact hiervan op zijn persoon, en over de omgang met de lokale bevolking. Na zijn tweede uitzending koos hij bewust voor zijn gezin en verliet daarom de dienst. Aansluitend ging hij de opleiding tot politieagent in, het vak dat hij heden uitoefent.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xm4-yxjh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hbuw-d9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46832
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities