Veteranen Instituut, IPNV, interview 656

Toen deze man als dienstplichtige naar Indië moest, zag hij dat als een noodzaak. Hij had zich vrijwillig opgegeven vanwege de valse belofte dat hij eerder terug mocht als hij dat deed. In Indië zat hij hier op het Bureau Betaalmeester, dat de officieren uitbetaalde en roepia's terugwisselde voor guldens. Hij had niets te maken met gevechtshandelingen en in zijn vrije tijd deed hij leuke dingen, als uitgaan of sporten. Na de soevereiniteitsoverdracht verzocht hij om vroege repatriëring en kreeg die, zodat hij in september 1950 kon beginnen met zijn studie rechten in Leiden. Hier was hij vanaf het begin bij de Hap van Jan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xk4-ma8n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x9xe-h0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46883
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2030
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities