Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1704

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en schetst een beeld van het leven in Indië van voor de oorlog. De geïnterviewde is Chinees en vertelt over Chinese gebruiken. De geïnterviewde vertelt over de Japanse inval. Het gezin vluchtte uit hun woonplaats en na terugkeer was alles leeggeroofd. Niemand van de familie werd geïnterneerd. Op het laatst woonde de geïnterviewde in Solo waar het rustig was, ook tijdens de bersiaptijd. In 1948 ging de geïnterviewde in Nederland studeren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsh-ah2p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pqrd-jo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52397
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Padangan; Semarang; Solo