Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

DOI

Velocity and CTD data från ADCPs and CT loggers moored at Ristsundet and Aspond in Oslo fjord between 20-23 June 2011. Ristsundet: Position: N59.7215, E10.5702 Water depth: 82 m MicroCat SBE37 CTD loggers at 82, 45, 34, 25 and 14 m depth logging with 5 min intervals. RDI 300 kHz ADCP, upward looking, with two meter bins from 75 to 7 m depth, and 5 min ensemble intervals. Aspond: Position: N59.7243, E10.5813 Water depth: 90 m MicroCat SBE37 CTD loggers at 89, 46, 36, 26 and 16 m depth logging with 5 min intervals. RDI 300 kHz ADCP, upward looking, with two meter bins from 84 to 6 m depth, and 5 min ensemble intervals.

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden. För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=68b914ab6c255bc8c1a571f1807502e56bbd96b48df0820246f4a05f3d67399a
Provenance
Creator Arneborg, Lars
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Natural Sciences