Veteranen Instituut, IPNV, interview 1311

Deze man werd geboren in Batavia, waar zijn vader werkte. Als achttienjarige vervulde hij in 1940 zijn dienstplicht. Het schip waarop hij zat om naar Australië vervoerd te worden voor verdere training werd gekaapt door Japanners. Hij werd krijgsgevangene gemaakt en moest werken in de scheepsbouw in Nagasaki. Op 9 augustus 1945 was hij getuige van het vallen van de atoombom. Omdat hij een abces had, moest hij dagenlang in de schuilkelder blijven, wat hem redde van de gevolgen van de schadelijke straling. Na de bevrijding kwam hij erachter dat zijn ouders niet meer in leven waren. Ondanks de ontberingen tijdens krijgsgevangenschap heeft hij een succesvol leven geleid. De tijd in het kamp heeft hem geleerd positief te denken, zijn doelen te bereiken en te vechten als er tegenstand is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zyf-esh4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vyt9-gg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46791
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities