Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1639

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1639.1 en 1639.2.

1639.1 De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond. Hij groeide op in Nederland en maakte de Tweede Wereldoorlog mee. De geïnterviewde wilde beroepsofficier worden en ging daarom naar Indië. Hij zat bij de ondersteuningscompagnie van het 402e bataljon infanterie KL (later het Vickers-peloton). De geïnterviewde schetst de situatie van de militaire inzet en gaat in op de training door het KNIL. Hij vertelt over zijn ervaringen van de tweede politionele actie. Vanaf mei 1949 wordt de tegenstander steeds sterker. De geïnterviewde gaat in op het besef van de nederlaag en hoe gaandeweg het moreel van de Nederlandse troep verslechtert.

1639.2 In 1949 werd de geïnterviewde bevorderd en kreeg een leidinggevende functie. Hij gaat in op de militaire situatie rond Sorong. Intensieve patrouilles en dodelijke vuurgevechten zijn aan de orde. De geïnterviewde gaat in op de overdracht aan de TNI na de soevereiniteitsoverdracht. De wapens worden niet overgedragen. Hij komt hierna op de post te Koedoes en enkele andere posten waarbij het bataljon langzaam wordt samengetrokken. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie van de periode voor vertrek uit Indonesië en gaat in op zijn terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbd-krny
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v526-iw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51987
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Batavia; Semarang; Ambarawa; Boemidjawa; Soekoardjo; Toeban; Gemolong; Solo; Bentokan; Bekonang; Koedoes; Kedoengdjati; Goeboeg; Tjimahi; Bandoeng