Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1702

De geïnterviewde groeide op in Indië. Ze vertelt hoe ze opgroeide te Oost-Java en gaat in op haar schooltijd. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de Japanse inval. Tijdens de bezetting trok het gezin in een ander huis. Een deel van de familie werd opgepakt en sommige vonden de dood. Na de capitulatie van Japan verbleef de geïnterviewde te West-Java. Het gezin verhuisde naar de beschermde wijk Kramat. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de ontwikkelingen rond de soevereiniteitsoverdracht en vertelt zij over haar vertrek naar Nederland in 1951.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2s-vzff
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0z94-f2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52394
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; West-Java; Ternate; Malang; Soerabaja; Batavia; Bandoeng