Veteranen Instituut, IPNV, interview 579

Deze man brak zijn studie theologie af in 1939 om zich vrijwillig voor de dienstplicht te melden bij het leger, aangezien de oorlog eraan kwam. Echter, ten tijde dat hij in dienst zou treden, in juni 1940, waren de Duitsers er al. Hij sloot zich aan bij het verzet in Den Haag en nam later deel aan de knokploeg van van Dobbe in Nijmegen. Hij werd een keer opgepakt maar wist te ontsnappen. Toen het Zuiden bevrijd was, was hij actief voor de Amerikanen en Engelsen. Na de oorlog werkte hij een jaar lang in de staf van prins Bernhard om vervolgens naar Nederlands Indië te vertrekken. Daar bemiddelde hij in conflicten tussen militairen en gaf hij advies in personeelszaken. Hij heeft niet veel op met de veteranenstatus.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26b-8ruq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-za52-e6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46865
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities