141022-24 Årslev Grusgrav

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1988 : Boplads fra yngre bronzealder periode VI. Fund af en udskredet brønd i en grusgravsskrænt. Brønden indeholdt keramik og en smule brændte knogler.1988 : Boplads fra yngre bronzealder periode VI. Fund af en udskredet brønd i en grusgravsskrænt. Brønden indeholdt keramik og en smule brændte knogler.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/127340/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/127340
Provenance
Creator Museum Østjylland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Årslev Grusgrav
Temporal Coverage 700 BC - 501 BC; Bronzealder; BYX6