Veteranen Instituut, IPNV, interview 1271

Na zijn afstuderen als arts gaf deze man zich vrijwillig op om als dienstplichtig arts naar Libanon op uitzending te gaan, in het kader van UNIFIL. Hij werkte op de Nederlandse bataljonshulppost en op een buitenpost, en gaf medische hulp aan zowel militairen als ook aan burgers. Op 1 november 1980 maakte hij een kortdurende kidnapping mee door Palestijnse strijders. Na terugkeer naar Nederland en de overgang naar de burgermaatschappij had hij een periode last van aanpassingsproblemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8x-k4x4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r0gk-54
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46767
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities