070514-18 Brydebøllegård

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1989-07-24: Ved drængravning er påtruffet en plankedækket brønd ca. 3 m dyb og forseglet af et plankedække i 1,75 m dybde. I fylden til nedgravningen til brønden fandtes 1 stentøjsskår fra en "skæggemand".1989-07-24: Ved drængravning er påtruffet en plankedækket brønd ca. 3 m dyb og forseglet af et plankedække i 1,75 m dybde. I fylden til nedgravningen til brønden fandtes 1 stentøjsskår fra en "skæggemand".

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/126812/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/126812
Provenance
Creator Museum Lolland-Falster
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Brydebøllegård
Temporal Coverage 1661 AD - 2009 AD; Nyere tid (1661 - )