Tussen koor en controle

Nieuwbouwplannen voor de Algemene Rekenkamer boden in de winter van 1994 de mogelijkheid om archeologisch onderzoek op het voormalige kloosterterrein te verrichten. Gedurende de maanden december 1994 tot en met maart 1995 werd door de afdeling Archeologie van de dienst Stadsbeheer onderzoek verricht. Daarbij kon ruim tachtig procent van de locatie archeologisch onderzocht worden. De resultaten van dit onderzoek worden in deze publicatie besproken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xz8-fjp8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dj2-zjc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30851
Provenance
Creator Jacobs, E; Veen, M. M. A. van; Kersing, V. L. C.
Publisher Gemeente Den-Haag, dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie
Contributor Gemeente Den-Haag, dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage Den Haag; Zuid-Holland; Lange Voorhout