Recolonization of a disturbed sandsediment by macrobenthos in the Sluice dock (Oostende) in 1980

Density and biomass of recolonizing macrobenthos species in the Sluice Dock in 1980. The data were digitized by VLIZ from the original report: Bultheel, H. (1981). Rekolonisatie door macrobenthos van een verstoord zandsediment in de Spuikom te Oostende. BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 52 pp.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~012DB2E23CE48EE2071886DB510D5B2D4C267AB30A3
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/DB2E23CE48EE2071886DB510D5B2D4C267AB30A3
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Flanders Marine Institute (VLIZ); Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen
Publication Year 2024
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (2.952W, 51.228S, 2.952E, 51.228N)
Temporal Coverage Begin 1980-01-24T00:00:00Z
Temporal Coverage End 1981-01-08T00:00:00Z