Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1576

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1576.1 t/m 1576.3.

1576.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en gaat in op de Japanse bezetting. In 1942 moest de geïnterviewde opkomen voor dienst en kwam bij bij de marine in Soerabaja. De geïnterviewde vertelt hoe hij in Tjilatjap krijgsgevangene wordt gemaakt. De gevangen worden per schip vervoerd een andere locatie. De geïnterviewde kwam in de gevangenis te Makassar terecht en vervolgens in andere kampen. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn tijd in gevangenschap en gaat in op de omgang tussen de militairen.

1576.2 De geïnterviewde vertelt voer de opvang van de krijgsgevangene door de Amerikanen na de bevrijding. Eind 1945 wordt de geïnterviewde in Melbourne gelegerd op een KPM schip. Na ongeveer 6 manden vertrekt de geïnterviewde naar Soerabaja, waar hij in afwachting op zijn opleiding tot vlieger verschillende taken op het vliegkamp uitvoert. De politionele acties maakt hij mee in Bandoeng en in Soerabaja.

1576.3 De geïnterviewde gaat in 1950 als burger aan het werk in Indië. Hij is nog steeds bij vliegtuigen betrokken en komt voor zijn werk op verschillende plaatsen in Indië. Midden jaren '60 kiest de geïnterviewde er voor om naar Nederland te gaan. Hij gaat in op zijn keuze en schetst een beeld van de eerste tijd in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgy-9zg9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kqlr-99
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51209
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Oost-Java; Batavia; Bandoeng; Djogjakarta; Soerabaja; Djakarta; Makassar; Tjilatjap