Getuigen Verhalen, Koopvaardijgezinnen in oorlogstijd, interview 09

Leendert Keus (1930) groeide in Duindorp op. Zijn vader was zeeman en voer als matroos oa. op de Johan van Oldebarnevelt gedurende de oorlog. Het gezin moest als gevolg van de bouw van de Atlantikwall evacueren en kwam in Ermelo terecht . Op een van de hongertochten over de IJssel bleef Leendert alleen achter bij een boerengezin. Hij zag zijn vader pas weer na zes jaar. L. Keus heeft nog veel brieven, ansichtkaarten, monsterboekjes e.d. van zijn vader.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2v-69sw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v7c-2uc
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tcs-4x0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41496
Provenance
Creator Zigma ©; Goert Giltay (cineast); drs. Tineke de Danschutter (research, interviews
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; MPEG 4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland