Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1709

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1709.1 en 1709.2

1709.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij deels opgroeide in Nederland en deels in Indië. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië. Vlak voor de bezetting werkte hij als afdelingschef bij een fabriek. De geïnterviewde kwam bij de staf van de Aan- en Afvoertroepen toen hij op moest komen voor dienst. Hij vertelt over een guerrillagroep waar hij bij zat, vlak voor de capitulatie van het KNIL. De geïnterviewde vertelt over zijn krijgsgevangenschap en beschrijft de verschillende bombardementen die hij meemaakte. Na de bevrijding werd de geïnterviewde ingezet om vrouwenkampen te bevoorraden.

1709.2 De geïnterviewde grijpt eerst even terug naar de periode voor de oorlog en de bezettingstijd. Hij vertelt over de ervaringen van zijn familie tijdens de oorlog en blikt terug op zijn ervaringen van zijn krijgsgevangenschap.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xe6-s6cq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h0h3-pw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52527
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Molukken; Djogjakarta; Soerabaja; Malang; Batoe