Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

DOI

During IPY4-Kinnvika an Automatic Weather Station (AWS) was installed on the western margin of the Vestfonna Ice Cap, Svalbard by a group from the Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden. The record includes data from 1 May 2007 – 30 April 2009 on air temperature, relative humidity, 4-component radiation, wind speed, wind direction and inclination (tilt) of the radiation instrument arm. Data are hourly means (2-hourly August 2007-April 2008, due to limited storage capacity) of readings every minute. Minor gaps exist in the record. Temperature sensors are unventilated.

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på grund av begränsad lagringskapacitet) med avläsningar varje minut. Mindre luckor finns i posten. Temperaturmätare har inte ventilerats.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5879/ggjr-7k44
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5ec5e7d79c9e0389fbf7cbac8fcd07b9d67481a841401b42a8605d6b3996c54c
Provenance
Creator Jonsell, Ulf
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Climatology; Geosciences; Meteorology; Natural Sciences; Physics
Spatial Coverage Svalbard and Jan Mayen; Svalbard