Doorsnee Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog - DNO

Tussen 2006 en 2010 zijn door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen interviews afgenomen met personen die voor 1930 waren geboren en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland woonden. De studenten begonnnen met interviewen bij grootouders en vonden door gebruik te maken van de sneeuwbalmethode andere respondenten die aan de vereiste criteria voldeden. De steekproef is herwogen naar de Nederlandse bevolking wat betreft godsdienst en woonprovincie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het bestand omvat naast datafiles, ook audiofiles van de interviews. De SPSS files van de afzonderlijke jaren hebben als variable een interview ID en/of respondentnummer waarmee de corresponderende audiofile met het interview gevonden kan worden. Niet van alle respondenten van een interview uit een bepaald jaar is overigens ook een audiofile beschikbaar. De audiofiles kunnen niet gedownload worden, maar kunnen op verzoek bij DANS aangevraagd worden. Na toestemming van de oorspronkelijke onderzoeker worden de audiofiles separaat geleverd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z92-3rpd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8oe-9s0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45138
Provenance
Creator W.C. Ultee; Radboud Universiteit Nijmegen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS files; WAV files; MP3 Files
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland