Herinneringen aan Indië, interview met de heer De Bruïne

Mijnheer de Bruïne is geboren in Tjimahi vlakbij Bandoeng als zoon van een Indo-Europese vader een een Nederlandse moeder. Zijn grootvader en vader zaten beiden bij het KNIL. Mijnheer begon zijn lagere schooltijd in Bandoeng, maar maakte zijn basisschool af in Breda nadat het gezin in 1934 naar Nederland was vertrokken.

In augustus 1939 ging het gezin per boot terug naar Nederlands-Indië en aan boord brak de Tweede Wereldoorlog uit. Op 10 december 1939 werd mijnheer gemobiliseerd en ingedeeld bij de artillerie, hij was toen achttien. Na de Japanse inval in februari 1942 werd hij krijgsgevangene in Tjimahi. Vervolgens werd hij doorgevoerd naar het jappenkamp Adek en na een kort verblijf daar ging hij per boot en vrachtauto naar Pakan Baroe om daar aan de Pakan Baroe-spoorweg te werken. Vervolgens werd hij naar kamp Kota Baroe gebracht om de spoorlijn verder aan te leggen.

De bevrijding kwam toen mijnheer in kamp Logas zat. In februari 1946 repatrieerde hij naar Nederland.

Abuys (interviewer), G. Huyskens (av productie), R. Matkussa (transcribeur), P. Schuurmans (controleur), M. Brevé (annotator), L.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdt-zv5b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-874h-mq
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g3ai-wq
Related Identifier http://www.indischherinneringscentrum.nl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155166
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Abuys, G.; Huyskens, R.; Matkussa, P.; Schuurmans, M.; Brevé, L.; IHC
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mov
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederlands-Indië; Tjimahi; Makassar; Bandoeng; Breda; Grindelwald; Marseille; Batavia; Kamp Adek; Padang; Kamp Pakan Baroe; Kamp Kota Baroe; Kamp Logas; Nederland