Getuigen Verhalen, Huzaren van Boreel, interview 07

De heer Henk Panman, geboren in Tripscompagnie, veenkolonie, zijn vader was akkerbouwer. Panman werd in ’47 opgeroepen en getraind als dienstplichtige, zou met de Zeven December Divisie mee zijn gegaan als zijn vader niet ziek was geworden. Panman ging terug om aardappelen te poten. Alsnog vertrok hij eind september 1949 als chauffeurseiner bij het 3e Verkenningspeloton van 43 ZVE naar Nederlands-Indië. Daar verbleef hij als huzaar op West-Java tot december 1950. Reden van zijn vervroegde terugkeer: als boer was hij belangrijker hier. Panman had ‘de pest erin’ dat ‘rood-wit-blauw naar beneden ging’ tijdens de soevereiniteitsoverdracht.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een periode dienstplicht bij het 43e Zelfstandig Verkennings Eskadron, Huzaren van Boreel. Het eskadron werd Juni 1949 opericht in de Willem III kazerne in Amersfoort en vertrok met ms Volendam op 28 september 1949 naar Nederlands-Indië. De laatste eskadron leden keerden terug naar Nederland op 14 april 1951

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsk-fsfj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fx4-hgy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41531
Provenance
Creator B. v. Waveren; Sitefilms ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Barbara van Waveren - Productie en Regie; Nicole van den Bosch - Interview; Bert Oosterveld - Camera; Carla van der Meijs - Geluid; Pita Pieksma en Kaya von Eugen - Transcriptie
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Transcriptie: ms word; Verklaring: pdf; Video: H.264, 1280 x 720, Stereo (L R), 44,100 kHz, mov
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Tripscompagnie, Amersfoort Kamp Bokkeduinen, Roermond; Nederlands-Indië Bandung, Tjimahi, Vliegveld Andir, Padang, Pandu