Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1617

De geïnterviewde ging in 1946 als dienstplichtig militair naar Indië. Hij was ingedeeld bij de tweede compagnie van het 4-2 RI en verbleef te Noord-Sumatra. De geïnterviewde vertelt over patrouilles, zijn ervaringen van de politionele acties en gaat in op zijn vertrek naar Nederland begin 1950.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpc-vtb6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f1wp-nw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51589
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Noord-Sumatra; Tandjoengpoera