Veteranen Instituut, IPNV, interview 557

Deze veteraan kwam uit een relatief welgestelde familie en was het wel met zijn vriend eens toen hij zei dat ze naar Indië moesten om anderen te bevrijden, nu anderen hen ook bevrijd hadden. In 1946 begon hij zijn dienstplicht. Op patrouilles in Nederlands Indië verleenden ze vaak medische hulp en deelden ze kleding uit. De situatie werd gaandeweg grimmiger, dat kwam ook tot hen via de Inlichtingendienst. In de loop van de zomer van 1948 werd de situatie zodanig dat ze militaire acties moesten uit gaan voeren tegen de bendes. Hij kwam na een tijdje bij de Divisiestaf terecht, waar hij af en toe werd uitgeleend aan de Krijgsraad. Zo beoordeelde hij een zaak waar bendes burgers als levend schild hadden gebruikt. Langzamerhand werd duidelijk dat Nederland aan de verliezende hand was. In 1950 mocht hij zelf terug naar huis. Hij pakte daar zijn studie weer op en maakte onderdeel uit van de sociëteit de Hap van Jan, met andere studenten die in Indië geweest waren. De missie heeft zijn mening over de toenmalige politieke situatie in Indië niet veranderd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhx-yxv3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5s6l-u5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46848
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities