Spårämnesdata (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) från den bottenlevande foraminiferarten Nonionella stella, provtagen i ytsediment från Santa Barbara bassängen, USA - Trace-elemental data (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) of the benthic foraminifer Nonionella stella from core-top sediments of the Santa Barbara Basin, USA

DOI

Dataset of Mn/Ca, Mg/Ca and Sr/Ca of the three most-recently formed chambers (n, n-1 and n-2) of Nonionella stella (CTG-labelled) acquired by Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS; Nordsim, Stockholm, Sweden). Nonionella stella specimens were collected from core-top samples of three sites over a depth-gradient in the Santa Barbara Basin, off Southern California, USA. The data set is part of a study exploring the response of foraminiferal Mn/Ca to changing bottom-water oxygenation and pore-water Mn geochemistry. The data is discussed in: Brinkmann, I., Ni, S., Schweizer, M., Oldham, V. E., Quintana Krupinski, N. B., Medjoubi, K., et al. (2021). Foraminiferal Mn/Ca as bottom-water hypoxia proxy: An assessment of Nonionella stella in the Santa Barbara Basin, USA. Paleoceanography and Paleoclimatology, 36, e2020PA004167. https://doi.org/10.1029/2020PA004167. Please contact the main author for further details (inda.brinkmann@geol.lu.se). The northern SBB was sampled in May 2018 (cruise SP1811, R/V Robert Gordon Sproul) at site 1 (430 m; 34º 18.6’N, 119º 54.0’W), site 2 (505 m; 34º 20.8’N, 119º 59.0’W) and site 3 (567 m; 34º 19.2’N, 120º 03.4’W). Sediment cores were recovered with a Ocean Instruments MC800 multicorer. The cores were sliced into 0.5 cm sections (‘0–0.5 cm’, ‘0.5–1.0 cm’, ‘1.0–1.5 cm’ and ‘1.5–2.0 cm’; site 1 also 'fluff') and CTG-labelled to identify living foraminifera. Nonionella stella specimens were selected and bleached (NaOCl 5%) prior to epoxy-embedding. Trace element concentrations of test walls were analysed using a CAMECA ims1280 ion microprobe (Nordsim Laboratory, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden); an OKA calcite crystal served as reference material.

Dataset över Mn/Ca, Mg/Ca and Sr/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Nonionella stella, analyserade genom en jonmikrosond (SIMS; Nordsim, Stockholm, Sverige). Nonionella stella individer provtogs från ytsediment från tre stationer över en djupgradient i Santa Barbara bassängen, södra Kalifornien, USA. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrad syrgaskoncentration. Publikationen där detta dataset ingår finns på https://doi.org/10.1029/2020PA004167. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges. Norra delen av Santa Barbara bassängen provtogs i maj 2018 (expedition SP1811, R/V Robert Gordon Sproul), station 1 (430 m vattendjup; 34º 18.6’N, 119º 54.0’W), station 2 (505 m; 34º 20.8’N, 119º 59.0’W) och station 3 (567 m; 34º 19.2’N, 120º 03.4’W). Sedimenten provtogs med en Ocean Instruments MC800 multicorer. Sedimentkärnorna skivades till 0,5 cm tjocka skivor (‘0–0.5 cm’, ‘0.5–1.0 cm’, ‘1.0–1.5 cm’ and ‘1.5–2.0 cm’; station 1 även det lösa organiska ”fluffet” på överytan'). CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) individer blektes (NaOCl 5%) innan de bäddades in i epoxy. Koncentrationerna av spårelementinnehållet i skalväggen analyserades genom att använda en CAMECA ims1280 jon mikrosond (Nordsim Laboratory, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden).

Secondary Ion Mass Spectrometry (trace-elemental analysis)

Sekundär jonmasspektrometri (spårelementanalys)

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/x6sa-jy16
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e1adb04a285ca1ba7229ea802e46167adf1173b9173b334d6abc145b1b3d8589
Provenance
Creator Brinkmann, Inda
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biogeochemistry; Biospheric Sciences; Chemistry; Geosciences; Natural Sciences
Spatial Coverage United States; USA