Dataset: Mekaniska, termiska och strukturella undersökningar av kemiskt härdade Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glas

DOI

Chemical strengthening is being investigated with the purpose to get a better understanding for the complex mechanisms of the process and in the future create thinner and stronger glass for a sustainable and resource efficient society. We investigated the effect of alumina doping on thermal, mechanical, and structural properties of a conventional soda lime silicate glass before and after ion exchange strengthening. The techniques to measure properties were: - 23Na and 27Al Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR) - Scattered light polariscope - Differential Thermal Analysis (DTA) - Nanoindentation - Microindentation More detailed information can be found in the documentation-readme file.

I det här projektet undersöks kemisk härdning av glas i syfte att skapa en ökad förståelse för de komplicerade härdningsmekanismerna och därmed skapa tunnare samt starkare glas för ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Vi har undersökt effekten av aluminiumoxid-dopning på de termiska, mekaniska och strukturella egenskaperna av konventionella soda kalk silikat glas före och efter kemisk härdning. Metoderna att mäta egenskaperna var: - 23Na och 27Al Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR) - Scattered light polariscope (SCALP) - Differential Thermal Analysis (DTA) - Nanoindenter - Mikroindenter Mer detaljerad information finns i dokumentations-readme-filen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/kp36-vd61
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c061734ab569c14150eb8dcc91b3044ebfd3ac14c81cc0532fae7bd600504954
Provenance
Creator Karlsson, Stefan; Mathew, Renny; Ali, Sharafat; Paemurru, Mart; Anton, Johan; Stevensson, Baltzar; Edén, Mattias
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Chemistry; Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Geology; Geosciences; Geospheric Sciences; Materials Engineering; Materials Science and Engineering; Natural Sciences