Data för: Historiska floraböcker speglar förändringar i blomningens fenologi till följd av varmare klimat

DOI

The data set contains months of flowering from 11 guides to the Swedish flora published over a period of 220 years (1798-2018), focussing on 241 plant species (approximately 8% of the Swedish flora). These species were a combination of randomly-selected common and widespread species (n=199) and species for which the species’ Swedish or binomial scientific name indicates that it is related to flowering phenology, or are species for which the public is encouraged to report data for the Swedish phenology network (n=42). These data were used to test whether broad changes in flowering phenology (start, cessation and length) over time and in response to climate warming were detectable from these historical sources.

Blomningstider för 241 vanliga svenska växtarter, varav 199 utvaldes slumpmässigt och 42 har svenska eller vetenskapliga namn som är relaterat till blomningstider, alternativt finns med i medborgarforskningsprojektet Naturens kalender. Blomningstider har tagits ifrån 11 svenska eller nordiska floraböcker publicerade mellan 1798 och 2018 för att studera om förändringar i fenologi kan mätas med sådana historiska datakällor.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/rn49-wx18
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=31ce0c29b3f750fc65e3d5262dde114c545d40c8d0055b51f70e882b103647c1
Provenance
Creator Auffret, Alistair
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Biology; Biospheric Sciences; Climatology; Ecology; Geosciences; Life Sciences; Meteorology; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige