Laaglandgenese boringendatabase Universiteit Utrecht

De Laaglandgenese databank van boorbeschrijvingen in de Rijn-Maas delta (UU-LLG) werd in de jaren 1959-1990 aangelegd op de Universiteit Utrecht, en werd daar vanaf 1990 digitaal verder aangevuld. De databank bevat resultaten voortgekomen uit onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, zoals georganiseerd door Dr. H.J.A. Berendsen. In 2017 is een belangrijke slag gemaakt (DANS KDP subsidie) om ook oudere onderzoeksboringen van staf en assistenten digitaal beschikbaar te maken.

Het deel van de databank dat in Oktober 2017 digitaal beschikbaar was is in deze dataset opgenomen. Boringen die door staf en assistenten zijn uitgevoerd zijn als open data vrijgegeven (locaties en beschrijvingen, waaronder 14C bemonsteringslocaties). De boringbeschrijvingen door studenten zijn niet vrij toegankelijk, de locaties van de boringen wel (inclusief rubricering naar gemeente dd. 2016). Zie ook de figuur hieronder.

Naast de database bestanden (CSV, shape, MsAccess), bevat deze dataset op easy DANS ook scans van veldkaarten (RD gegeorefereerde TIFFs) en scans van de originele boorstaten (PDF).

===

Utrecht University's "Low Land Genesis" borehole descriptions from 1959-1990 have been digitized since the 1990ies, importantly during a 2017 project (DANS KDP scheme) focusing on corings by staff, next to corings by students. Borehole descriptions of younger years were mostly made digital right after collection. The database contains borehole descriptions resulting from research and teaching activities, as organized by Dr. H.J.A Berendsen.

The part of the database that was digital in October 2017, has been deposited here. The corings by staff and assistants (including the locations of many of the 14C dates of the geological-geomorphological mapping of the RM-delta) have been made openly accessible (locations and logs). The corings by students are under resticted access (locations open, logs restricted).

Besides database files (CSV, shape, MsAccess) the dataset also includes scans of field maps (RD georeferenced TIFF) and scans of the original field descriptions (PDF).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcv-knya
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9m0n-2z
Related Identifier IsReferencedBy https://doi.org/10.17026/dans-x7g-sjtw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74935
Provenance
Creator Cohen, K.M.
Publisher Universiteit Utrecht, Dept. Fysische Geografie
Contributor Berendsen, H.J.A.; Funding Agency: Data Archiving and Networked Services - DANS, subsidie Klein data Project - KDP 2017; Ouwerkerk, G.; Törnqvist, T.E.; Hoek, W.Z.; Weerts, H.J.T.; Bierkens, M.F.P.; Middelkoop, H.; Asselman, N.; Makaske, A.; Ree, M.H.M. van; Stouthamer, E.; Hesselink, A.W.; Zijverden, W. van; Cohen, K.M.; Dinter, M. van; Helvoort, P.J. van; Gouw, M.J.P.; Erkens, G.; Bos, I.J.; Hijma, M.P.; Volleberg, K.P.; Asselen, S. van; Gouw-Bouman, M.T.I.J.; Peeters, J.; Hobo, N.; Frings, R.; Toonen, W.H.J.; Pierik, H.J.; Universiteit Utrecht, Fac. Geowetenschappen
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; text/plain; csv; access; shp; rrd / tfw
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; Humanities; Natural Sciences
Spatial Coverage (5.336 LON, 51.976 LAT); Nederland; Rivierengebied; Utrecht (provincie); Gelderland (provincie); Zuid-Holland (provincie); Noord-Brabant (provincie); Overijssel (provincie); Rijn-Maasdelta; Nordrhein-Westfalen (deelstaat); Niederrhein; Betuwe; Liemers; IJsseldal; Groene Hart; Maaskant; IJsseldelta; Maas; Land van Maas en Waal; Uiterwaarden; Nederbetuwe; Overbetuwe; Kromme Rijn; Oude Rijn; Lek; Hollandse IJssel; Tielerwaard; Vijfherenlanden; Alblasserwaard; Rotterdam; Krimpenerwaard; Gelderse IJssel; Oude IJssel