VALU 1991-2022 - SVT:s vallokalsundersökningar riksdagsval 1991-2022

DOI

Exit poll surveys (VALU) have been carried out at all parliamentary elections, referendums and European Parliament elections since 1991 by Sveriges Television (SVT) in collaboration with researchers at the Division of Safety Research, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm and the Department of Political Science, University of Gothenburg. The main purpose of VALU is to provide analytical support for the election night broadcast on Swedish television during the election night, as well as for other post-election analyses. In VALU, voters leaving polling stations are asked by public service broadcaster Sveriges Television to fill in a questionnaire and put it anonymously in a sealed box. After collecting and processing the responses, Sveriges Television can present an election forecast and analysis of the reasons underlying the outcome of the election in its election night broadcast. This survey method has been successfully used in many countries with the purpose of election forecast and analysis.

Vallokalsundersökningar (VALU) har genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet sedan 1991 av Sveriges Television i samarbete med forskare vid Gruppen för säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Huvudsyftet med VALU har varit att ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser. Vallokalsundersökningar innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen vilket parti de röstat på, men också ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål.

Mixed probability and non-probability

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/pm0j-0k98
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a1a2337ab535ce080e7f4946f10455477008de5edc1439159cf5b6f94ac92752
Provenance
Creator Ekengren Oscarsson, Henrik; Näsman, Per; Holmberg, Sören; Pettersson, Mikael
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige