Kabel-TV i framväxt - En undersökning av allmänheten i Lund hösten 1985

DOI

This dataset is the result of the second step in a survey with the aim of describing and analyzing the introduction of cable TV in Sweden. During the autumn of 1983 the Swedish Telecommunications Administration (Televerket) put trial networks for cable television into operation in Lund. One of the reasons that Lund was chosen as the first test area was its relatively proximity to continental Europe, a proximity that made it possible for to receive terrestrial TV broadcasts from East and West Germany. Cable transmissions began on October 31st 1983. The survey deals with the media and leisure habits of the Lund respondents before the start of cable transmissions. It also deals with the level of interest in, and willingness to pay for, cable services. The second stage of the survey deals with the same respondents two years after the first data collection and, therefore, two years after the introduction of cable services. The purpose of this study is to map the changes brought about by cable, if any, in a specific population over time.

Detta dataset är resultatet av det andra steget i en undersökning med syfte att beskriva och analysera införandet av kabel-TV i Sverige. Projektet påbörjades den 1 juli 1983 och avslutades den 30 juni 1986. Undersökningen finansierades med medel från Riksbankens Jubileumsfond. Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400 hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till en början var det möjligt att se på tre västtyska, två östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna. Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och utbudet utökades då med Sky Channel från Storbritannien, TV5 från Frankrike och Gorizont från Sovjet. Vid tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV). Undersökningens syfte var att studera kabel-TVs potentiella och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av de nya TV-kanalerna och hur mycket man var beredd att betala för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1 genomfördes innan kabel-TV starten i Lund. Steg 2 vänder sig till samma respondenter två år efter införandet av kabel-TV. I den första delundersökningen ställdes frågor om respondentens TV-vanor; omdöme om olika TV-program; inställning till nyhetsprogram i TV; videoanvändning; tillgång till text-TV; tillgång och användning av TV-spel och persondator; radiolyssnande; lyssnande på ljudband och grammofonskivor; bio- och teaterbesök, idrottsarrangemang; månatliga utgifter för videohyra, band- och skivinköp; månatliga utgifter för bio- och teaterbesök, idrottsarrangemang; läsning av dagstidningar, tidskrifter och böcker; föreningsaktiviteter och hobbies; bästa fritidsaktiviteter; myndighetskontakter för att få rättelse eller påverka ett beslut; språkkunskaper; inställning till aktuella påståenden; samhörighet med andra länder; inställning till kabel-TV; inställning till reklam i TV; samt bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, yrke, utbildning, boendetid i Lund och hushållets sammansättning. Den andra delundersökningen innehöll även frågor om respondentens tillgång till kabel-TV; förändrade vanor på grund av kabel-TV; hur mycket man tittar på respektive kabel-TV kanal; omdöme om de olika kanalerna; samt inställning till en lokal kabel-TV kanal.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001040
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=32caf925dae3f62efaa7971bbc1072e81faf3bb83d897477eb659958b6c459dd
Provenance
Creator Roe, Keith
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1991
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige